Darmowa dostawa od 150,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Nie tylko obowiązki - czyli o prawach dziecka słów kilka.

2022-11-12
Nie tylko obowiązki - czyli o prawach dziecka słów kilka.

Dziecko, to zgodnie z zawartą w Konwencji o Prawach Dziecka definicją "każda istota ludzka w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się niego, uzyska ono wcześniej pełnoletność". Bez względu na to, jakiego jest wyznania, skąd pochodzi, bądź jaki ma kolor skóry - należą mu się określone prawa, mające na celu ochronę i umożliwienie godnego, szczęśliwego życia. Ich nieprzestrzeganie i łamanie jest szczegółowo kontrolowane przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z UNICEF.

Idea Konwencji o Prawach Dziecka.

Dokument ten został przyjęty w 1989 roku, przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i ratyfikowany niecałe dwa lata później. Konwencja jest jednym z najważniejszych dokumentów, zaraz po Deklaracji Genewskiej z 1924, dotyczącym praw dziecka. Określa dogłębnie wszystkie prawa dzieci im przysługujące, z podziałem na elementy prawa cywilnego, politycznego, ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego. Dla Polski jest to szczególnie ważny dokument, gdyż to właśnie nasz kraj stworzył jego pierwowzór, który zaakceptowało zgodnie aż 196 państw. Gwarantuje każdemu dziecku na świecie, właściwe, humanitarne i zgodne z prawem traktowanie. Zawarte w Konwencji 54 artykuły, omawiają jak winno się traktować ów obywateli, do momentu osiągnięcia przez nich pełnoletności. Chronią najmłodszych przed niebezpiecznymi sytuacjami, umożliwiając w uproszczony sposób uzyskanie odpowiedniej pomocy, w momencie pojawienia się zagrożenia. Gwarantuje dziecku prawo, do wyrażenia własnego zdania, czy opinii, zapewniając go, iż jego głos się liczy i ma znaczenie w świecie dorosłych. Podkreśla prawa dziecka, zaznaczając w szczególności nietykalność cielesną, uświadamiając, iż nawet zwykły i niepozorny klaps jest formą przemocy. Uświadamia, że dziecko powinno stanowić odpowiedzialność rodziców, a nie ich własność.

Rzecznik praw dziecka - strażnik najmłodszych.

Ów rzecznik, to organ stojący na straży praw dziecka. Pracując w postaci jednoosobowej, dba o to, by żadnemu z nich nie działa się krzywda, a prócz wymaganych obowiązków, respektowane były również prawa każdego z nich. Najważniejszym zadaniem, jest zapewnienie każdemu dziecku harmonijnego rozwoju, uwzględniającego jego godność osobistą i poszanowanie przestrzeni osobistej. Do rzecznika praw dziecka, zgłosić się możemy w momencie, gdy zauważymy, iż dziecko w naszym otoczeniu jest krzywdzone, a jego prawa nie są chronione i brane pod uwagę w codziennym funkcjonowaniu. W każdej sytuacji, wymagającej interwencji RPD, należy pamiętać, że kieruje się on przede wszystkim dobrem dziecka, zwracając szczególną uwagę na jego naturalne środowisko rozwoju, jakim z założenia powinna być najbliższa rodzina. By nawiązać kontakt z rzecznikiem, należy skontaktować się osobiście, telefonicznie, lub mailowo z ulokowanym w Warszawie Biurem Rzecznika Praw Dziecka - tam otrzymamy komplementarne wsparcie. Przypadki nagłe, wymagające natychmiastowej interwencji mogą zasięgnąć porady dzwoniąc pod specjalny numer, stanowiący dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka.

Najważniejsze prawa dzieci zapisane w Konwencji.

Konwencja o Prawach Dziecka, reguluje przede wszystkim zagadnienia omawiające; prawo do życia i rozwoju, prawo do tożsamości, prawo do swobody myśli, prawo do ochrony życia prywatnego, czy do tajemnicy korespondencji. Porusza takie sprawy, jak zwalczanie nielegalnego transferu, będącego podwaliną do handlu dziećmi, udział dzieci i możliwość ich wypowiedzi we wszelakich sprawach sądowych, a nawet swobodę myśli i wyznania - co oznacza, iż pociecha może mieć zupełnie inne wyznanie religijne niż jej rodzice i najbliżsi. Każde dziecko może też, wedle własnego uznania zrzeszać się w grupy hobbystyczne i uczestniczyć w zgromadzeniach związanych z osobistymi zainteresowaniami, czy przekonaniami. Ma prawo do normalnego życia, co w przypadku choroby, bądź niepełnosprawności musi zapewnić mu państwo w porozumieniu z rodzicami. Jednak najważniejsze 10 praw dziecka, to:

  • prawo do swobodnej wypowiedzi i posiadania własnego zdania,
  • prawo do nauki i równomiernego rozwoju,
  • prawo do wychowania w otoczeniu najbliższej rodziny,
  • prawo do wyboru religii bez względu na wyznanie rodziców,
  • prawo do równości płci,
  • prawo do dostępu do informacji z kraju i ze świata,
  • prawo do ochrony przestrzeni osobistej,
  • prawo do własnego zdania w trakcie rozwodu rodziców,
  • prawo do wypoczynku, zabaw i czasu wolnego,
  • prawo do znajomości swoich praw i żądania ich respektowania.

Mają one istotny wpływ na prawidłowy rozwój pociechy, już od najmłodszych lat, zapewniając najważniejsze elementy życia codziennego, wiążące się z rozwojem społecznym. Wartym uwagi zapiskiem, jaki znalazł się w ów Konwencji jest też zagadnienie związane z zatrudnianiem nieletnich. Tutaj jasno określono, iż zgodna z prawem praca, może rozpocząć się dopiero po ukończeniu przez dziecko 16go roku życia - wtedy może ono samo decydować, gdzie chce rozpocząć przygodę z zarabianiem. Wszelkie prace wszczęte przed osiągnięciem tegoż wieku odbywać się muszą za zgoda rodziców, gdyż to oni są reprezentantami pociechy i zwierają w jego imieniu wszelakie umowy. Świętowanie praw przysługujących dzieciom, odbywa się 20 listopada, gdyż to właśnie wtedy, w rocznicę uchwalenia konwencji o ich prawach, przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, ustanowiony z ramienia UNICEF.

Czy istnieje ustawa regulująca prawa dziecka?

Tak, istnieje specjalny dokument, opisujący szczegółowo, jakie prawa mają dzieci z całego świata. Jest to Konwencja o Prawach Dziecka, istniejąca już ponad 30 lat. Reguluje ona wszystkie prawa, które pomagają dzieciom w prawidłowym rozwoju i godnym życiu. Wskazują, jak dorośli powinni traktować dzieci i co robić, aby ich funkcjonowanie przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem. Wspierają je, w przypadku zagrożenia i złego traktowania.

Co grozi za złamanie praw dziecka?

Kiedy do Rzecznika Praw Dziecka wpłynie zawiadomienie o łamaniu jego praw, musi on podjąć natychmiastowe czynności, pomagające wyjaśnić sytuację. Jeśli okaże się, iż jakiekolwiek prawo zostało znieważone i złamane, to sprawcy, który się tego dopuścił grozi kara, przewidziana w kodeksie karnym. Są to najczęściej kary grzywny, ograniczenia wolności, bądź w skrajnych przypadkach nawet pozbawienie wolności na ustalony przez sąd okres czasu.

Pokaż więcej wpisów z Listopad 2022

Polecane

pixel