Kikko

 Marka zasłynęła z pieluszek oraz zabawek wykonanych z kukurydzy dla swoich najmłodszych klientów.