Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Liberate Media

 „Organic” to dwumiesięcznik społeczno ekologiczny, poruszający funkcjonowanie ekologii na trzech płaszczyznach: społeczeństwa, rodziny oraz jako element stylu życia.

Historia powstania magazynu:

Magazyn był pierwotnie jednorazową publikacją online w formie nieistniejącego magazynu „Organic”, poświęconego w całości ekologicznemu rodzicielstwu, wydanego przy okazji rodzinnego konkursu recyklingowego „Zabawa w zielone”
.  „Organic” przyjął się jednak z tak ciepłym odbiorem i zainteresowaniem, że postanowiono kontynuować „Organic” w formie oficjalnego magazynu.

Tytuł, który powstał spontanicznie, z numeru na numer dojrzewa, starając się być wartościowym, merytorycznym źródłem informacji o ekologicznym stylu życia, skierowanym do dojrzałych, krytycznych czytelników.

O wydawcy:

Wydawcą „Organic” jest Liberate Media, firma zajmująca się zrównoważoną komunikacją,  doradztwem w zakresie green public relations. „Organic” jest niezależnym projektem, rozwijanym w oderwaniu od głównej działalności firmy.

Założenia funkcjonowania „Organic”:

„Organic” ma merytorycznie i krytycznie podchodzić do funkcjonowania ekologi w społeczeństwie, rodzinie oraz elementu stylu życia.

„Organic” wspiera organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody, zrównoważonym rozwojem oraz świadomą konsumpcją. Każdy numer wydania drukowanego magazynu wspiera jedną organizację, poprzez przekazanie jej drobnej kwoty z każdego sprzedanego egzemplarza. Ta drobna kwota, pomnożona przez tysiące, daje dodatkowe wsparcie dla organizacji.

„Organic” w wydaniu drukowanym jest w 100% ekologiczny, od okładki po okładkę.