Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Pascal

Wydawnictwo Pascal jest liderem wśród wydawnictw turystycznych. Posiada ponad 50-procentowy udział w rynku przewodników turystycznych.

Oferta wydawnictwa obejmuje ponad 300 tytułów przewodników w kilku seriach, jak również kilkadziesiąt atlasów geograficznych, książek ilustrowanych i przewodników kulinarnych. Od 1996 roku Pascal gromadzi zasoby informacyjne dotyczące polskiej infrastruktury turystycznej. Dostarcza także treści turystyczne dla instytucji rządowych i pozarządowych, np. w latach 2001-2003 przygotowywał dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych foldery promujące Polskę na arenie międzynarodowej w przeddzień akcesji do Unii Europejskiej. Pascal opracowuje również przewodniki na zamówienie, które wykorzystywane są w akcjach promocyjnych lub jako prezenty korporacyjne. Wydawnictwo inicjuje i angażuje się w działania mające na celu popularyzację świadomej i bezpiecznej turystyki oraz aktywnego stylu życia.

Pascal konsekwentnie rozszerza swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się oczekiwań klientów w zakresie tematyki i formy edytorskiej.