Zwroty, reklamacje

ZWROTY i REKLAMACJE

UWAGA: Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany wyłacznie na adres:
ul. Dembowskiego 17A , 02-784 Warszawa (Ursynów).
 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ekoMaluch.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres ekoMaluch, ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa lub mailowo na adres sklep@ekomaluch.pl.

Zobacz Wzór odstąpienia od umowy.

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ekoMaluch, ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa

Koszty dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep ekomaluch.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. 

REKLAMACJA

Zawiadomienie o reklamacjach należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@ekomaluch.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 404 18 54 lub 575-400-850

Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji w następujących punktach:

  1. Powód reklamacji
  2. Data stwierdzenia wady
  3. Data zakupu
  4. Żądanie reklamującego

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu reklamacyjnego.

Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres:
ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa
 (Ursynów). Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

ZMIANY W ZAMÓWIENIU

Możesz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu lub je wycofać, kontaktując się telefonicznie: 22 404 18 54 lub mailowo sklep(at)ekomaluch.pl ze Sklepem. Zmiany mogą zostać uwzględnione tylko do momentu nadania przesyłki przez Sklep.

Zamówienie zrealizowane (wysłane) nie może zostać anulowane lub zmodyfikowane.
Jeśli złożyłeś kilka zamówień w krótkim czasie – istnieje możliwość ich połączenia i wysłania w jednej przesyłce, jeśli przesyłki nie zostały już zrealizowane. W celu połączenia zamówień skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

…………………………
(imię i nazwisko)

ekoMaluch 
ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy nr (numer zamówienia) ……………………….. z dnia ............................., zawartej z usługodawcą.


Podstawą prawną odstąpienia jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 10 w/wym. Ustawy.

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

Nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku ......................................................................................................

Nazwa towaru (proszę wypełnić jedynie z sytuacji gdy odstąpienie dotyczy części zamówienia a nie jego całości)…………………………………………………………………………………………………………

 

........................................      
/podpis/

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby np. lepiej dopasować zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce. Więcej przeczytasz w naszych Zasadach przetwarzania danych W Zasadach przetwarzania danych zapoznasz się również z informacją dotyczącą administratora danych osobowych zbieranych przy korzystaniu z niniejszego portalu, zasadach ich przetwarzania oraz przysługujących w związku z tym prawach osoby, której dane dotyczą.
Zamknij
pixel